Υποψήφια τα σκευάσματα με έκτακτη εισαγωγή

Λόγω της μακρόχρονης καθυστέρησης έκδοσης της νέας λίστας τιμών, δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν και τα σκευάσματα που έχουν κυκλοφορήσει στη χώρα μας μέσω προγράμματος έκτακτης εισαγωγής.