Καλύτερο Βιοτεχνολογικό Προϊόν

Καλύτερη Ιατρική Συσκευή

Καλύτερο Φαρμακευτικό Προϊόν

Καλύτερο Ορφανό Φάρμακο(Για Σπάνια Πάθηση)