Καλύτερο Βιοτεχνολογικό Προϊόν

Καλύτερο Διαγνωστικό Εργαλείο ή Μηχάνημα

Καλύτερο Φαρμακευτικό Προϊόν

Καλύτερο Ορφανό Φάρμακο(Για Σπάνια Πάθηση)