Νόμιμος εκπρόσωπος για την Ελλάδα:

JPCommunications
Αγ.Κωνσταντίνου 40, 151 24 Μαρούσι, Αττική
Τ./F. 210 8132366
info@jpcom.gr
www.prixgalien.gr

Πρόεδρος:
Τζένη Περγιαλιώτου
jp@jpcom.gr

Το μετάλλιο των βραβείων Prix Galien έχει σχεδιαστεί από τον Albert de JAEGER, νικητή του Πρώτου Μεγάλου Βραβείου Αρχιτεκτονικής της Ρώμης.

Πνευματική Ιδιοκτησία
Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της προστατεύονται από τον νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν στη JP Communications, που αποτελεί το 12ο μέλος του Galien Foundation. Η ιστοσελίδα (εξ’ ολοκλήρου ή στοιχεία του περιεχομένου της) δεν μπορούν να αναπαραχθούν, να αναδημοσιευθούν, να τροποποιηθούν ή να αναμεταδοθούν χωρίς πρότερη άδεια του ιδιοκτήτη.