Τα Prix Galien, όντας ένας θεσμός με κύρος και ταυτόχρονα έντονο επιστημονικό, ανθρωπιστικό, αλλά και κοινωνικό χαρακτήρα, αποφάσισε να εγκαινιάσει ήδη από τα Prix Galien Greece 2015, ένα νέο βραβείο που αφορά στους Συλλόγους Ασθενών, το Patient Initiative Award.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει ως στόχο να ενδυναμώσει την αναγνωρισιμότητα των Συλλόγων Ασθενών, αλλά και να τους παρακινήσει ώστε να αυξήσουν τις δραστηριότητες τους, εξασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή πρόσβαση των ασθενών τόσο στην ενημέρωση όσο και στις παροχές υγείας.

Οι κατηγορίες βράβευσης

Το βραβείο Συλλόγων Ασθενών «Patient Initiative Award» αρχής γενομένης των Prix Galien Greece 2019 διαφοροποιείται, προκειμένου να αναδείξουμε πιο στοχευμένα τις δράσεις των Συλλόγων Ασθενών.

Οι κατηγορίες βράβευσης είναι οι εξής:

 • Καλύτερη Καμπάνια Επικοινωνίας & Ενημέρωσης Κοινού Συλλόγου Ασθενών
 • Καλύτερη Αποτελεσματική Διαπραγμάτευση Συλλόγου Ασθενών με τους Φορείς

ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για την κατηγορία “Καλύτερη Καμπάνια Επικοινωνίας & Ενημέρωσης Κοινού Συλλόγου Ασθενών” το βραβείο αυτό θα απονέμεται στον σύλλογο ασθενών που κατά τη διετία 2022-2024 πραγματοποίησε κάποια καινοτόμο προσέγγιση/ενέργεια σε τουλάχιστον δύο από τις ακόλουθες θεματικές:

 • disease awareness campaign ή
 • καμπάνια επικοινωνίας ή
 • πρόγραμμα ενδυνάμωσης & εκπαίδευσης ασθενών ή
 • μέθοδο προσέγγισης νέων μελών (ασθενών & εθελοντών) και διατήρηση / αξιοποίηση ήδη εγγεγραμμένων μελών
 • Για την κατηγορία “Καλύτερη Αποτελεσματική Διαπραγμάτευση Συλλόγου Ασθενών με τους Φορείς” το βραβείο αυτό θα απονέμεται στον σύλλογο ασθενών που κατά τη διετία 2022-2024 έφερε κάποιο μετρήσιμο αποτέλεσμα για τους ασθενείς στην ακόλουθη θεματική:

 • μέθοδο προσέγγισης και συνεργασίας με stakeholders (Υπ. Υγείας, ΕΟΠΥΥ, Δημοσιογράφοι υγείας, επιστημονικές εταιρείες)
Τα γενικά κριτήρια συμμετοχής των υποψηφιοτήτων έχουν ως εξής:

 • Η πλειοψηφία (51%) των μελών του Δ.Σ. του συλλόγου ασθενών πρέπει να αποτελείται από ασθενείς ή σε περίπτωση που οι ίδιοι οι ασθενείς δεν μπορούν να εκπροσωπήσουν τον εαυτό τους (ανήλικα, ψυχικά νοσήματα, νόσος Αλτσχάιμερ κλπ), από τους επίσημους εκπροσώπους τους.  Θα πρέπει να επισυναφθεί το καταστατικό του συλλόγου οπού να φαίνεται ξεκάθαρα η σύσταση του συλλόγου. 
 • Οι σύλλογοι ασθενών θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι από το Υπουργείο Υγείας ή να βρίσκονται σε διαδικασία πιστοποίησης, εγγεγραμμένοι όμως στο Εθνικό Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων. Θα πρέπει να επισυναφθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά (είτε σκαναρισμένα είτε σε μορφή pdf).
 • Οι σύλλογοι ασθενών θα πρέπει να αποδεικνύουν τις δράσεις τους με δελτία τύπου ή άλλες δημοσιεύσεις στον έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο, στις ιστοσελίδες τους ή σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, Instagram κ.α). Θα πρέπει να επισυναφθούν ενδεικτικά τουλάχιστον 2 δελτία τύπου.
 • Οι σύλλογοι ασθενών να πρέπει να έχουν συμμετοχή σε συνέδρια ή συναντήσεις εκπροσώπων οργανώσεων ασθενών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με μια τουλάχιστον παρουσίαση το χρόνο. θα πρέπει να επισυναφθεί βεβαίωση συμμετοχής σε τουλάχιστον ένα συνέδριο ή μία συνάντηση.
 • Οι τελικές υποψηφιότητες των συλλόγων ασθενών θα πρέπει να κατατεθούν ηλεκτρονικά στο site των Prix Galien Greece έως τις 12/03/21, σε αρχείο word. Συμπληρωματικό υλικό με δράσεις/καμπάνιες επικοινωνίας ή disease awareness, μπορεί να επισυναφθεί και με τη μορφή παρουσίασης powerpoint (σε αρχείο pdf), ή video (σε αρχείο avi ή mpeg).

ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα ειδικά κριτήρια συμμετοχής για την κατηγορία “Καλύτερη Καμπάνια Επικοινωνίας & Ενημέρωσης Κοινού Συλλόγου Ασθενών” θα βασίζονται στους εξής άξονες:

 • Ενημέρωση και επικοινωνία των δράσεων του τόσο στο ευρύ κοινό όσο και μεταξύ των μελών του (ιστοσελίδα, newsletters, εφημερίδα, δελτία τύπου, δημοσιεύσεις κ.α)
 • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού και της πολιτείας για τις επιπτώσεις των νοσημάτων(disease awareness), τη σημασία της έγκαιρης ασφαλούς διάγνωσης (early accurate diagnosis), τις νέες θεραπείες κ.α.
 • Ενδυνάμωση και εκπαίδευση των μελών τους

Τα ειδικά κριτήρια συμμετοχής για την κατηγορία “Καλύτερη Αποτελεσματική Διαπραγμάτευση Συλλόγου Ασθενών με τους Φορείς” θα βασίζονται στους εξής άξονες:

 • Αποτελεσματική στήριξη και συνηγορία υπέρ των ασθενών (advocacy) σε θέματα σχετικά με:
  • πρόσβαση σε όλες τις σύγχρονες θεραπείες, σε υψηλού επιπέδου υγειονομική περίθαλψη
  • μειωμένη συμμετοχή σε παροχές υγείας (φάρμακα, παρακλινικές εξετάσεις κλπ)
  • διεκδίκηση συμμετοχής σε χάραξη πολιτικών υγείας και στη λήψη αποφάσεων για θέματα ενδιαφέροντος τους
  Όλα τα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά θα κατατεθούν ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση συμμετοχής.