Παράταση Ημερομηνίας Λήξης Υποβολής Υποψηφιοτήτων: Prix Galien Greece 2015

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2014

Σας ενημερώνουμε ότι η νέα καταληκτική ημερομηνία για τις υποβολές των υποψηφιοτήτων στα Prix Galien Greece Greece 2015 είναι η 19η Δεκεμβρίου 2014.

Η συγκεκριμένη ημερομηνία αφορά σε όλες τις κατηγορίες βράβευσης (φαρμακευτικά προϊόντα & βραβείο Συλλόγων Ασθενών).