ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 3Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Η αξιολόγησή σας επικεντρώνεται στα ακόλουθα ειδικά κριτήρια και προσμετράται με ποσοστό 30% στην συνολική τελική αξιολόγηση. Το υπόλοιπο 70% της τελικής βαθμολογίας θα προκύψει από τη βαθμολογία της κριτικής επιτροπής.

Τα ειδικά κριτήρια συμμετοχής βασίζονται στους εξής άξονες:

Α. Ενημέρωση και επικοινωνία των δράσεων των συλλόγων ασθενών τόσο στο ευρύ κοινό, όσο και μεταξύ των μελών του (ιστοσελίδα, newsletters, εφημερίδα, δελτία τύπου, δημοσιεύσεις κ.α)

Β. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού και της Πολιτείας για τις επιπτώσεις των νοσημάτων (disease awareness), τη σημασία της έγκαιρης ασφαλούς διάγνωσης (early accurate

diagnosis), τις νέες θεραπείες κ.α.

Γ. Στήριξη και συνηγορία υπέρ των ασθενών (advocacy) σε θέματα σχετικά με:
α. πρόσβαση σε όλες τις σύγχρονες θεραπείες, σε υψηλού επιπέδου υγειονομική περίθαλψη

β. μειωμένη συμμετοχή σε παροχές υγείας (φάρμακα, παρακλινικές εξετάσεις κλπ)

γ. διεκδίκηση συμμετοχής σε χάραξη πολιτικών υγείας και στη λήψη αποφάσεων για θέματα ενδιαφέροντος τους

Δ. Αποτελεσματικότητα των παραπάνω δράσεων (Γ α,β,γ)

Ε. Ενδυνάμωση και εκπαίδευση των μελών τους

Η βαθμολόγηση κάθε υποψηφιότητας θα γίνεται σε κλίμακα 1-5 ως εξής:

1. ΣΧ.ΚΑΛΩΣ
2. ΜΕΤΡΙΩΣ
3. ΚΑΛΩΣ
4. ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ
5. ΑΡΙΣΤΑ

  α/α

  Ονομασία Συλλόγου Ασθενών

  Επικοινωνία των δράσεων σε ευρύ κοινό

  Ευαισθητοποίηση Disease Awareness

  Διεκδίκηση παροχών από την πολιτεία

  Αποτελεσματικότητα διεκδίκησης παροχών

  Ενδυνάμωση & εκπαίδευση μελών

  1.

  Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Κοινωνικής Φροντίδας "ΆΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ"

  2.

  Ελληνική Εταιρεία για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας

  3.

  Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών Χαλκίδας

  4.

  Ελληνική Εταιρεία Υποστήριξης Παιδιών με Γενετικά Προβλήματα «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»

  5.

  Ελληνική Εταιρία για την Ινώδη Κυστική Νόσο

  6.

  Ελληνική Εταιρία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Λάρισας (ΕΕΝΑΛ)

  7.

  Ένωση Γονέων & Φίλων Ατόμων Με Σύνδρομο Down «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ»

  8.

  Ένωση Γονέων & Φίλων Ατόμων Με Σύνδρομο Rett «ΑΓΓΕΛΟΙ ΓΗΣ»

  9.

  Εταιρία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών

  10.

  Εταιρία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Νομού Ηρακλείου «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»

  11.

  Μη Κυβερνητική Οργάνωση «ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ»

  12.

  Οικογενειακή Συμμαχία Ελλάδος κατά της Νόσου VHL (Von Hippel Lindau ) Ελλάδος

  13.

  Όμιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου (ΟΕΚΚ) «ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ»

  14.

  Πανελλήνια Ένωση Σπάνιων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ)

  15.

  Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.)

  16.

  Πανελλήνιος Σύλλογος Ασθενών Και Φίλων Πασχόντων από Νευροϊνωμάτωση

  17.

  Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ»

  18.

  Πανελλήνιος Σύλλογος Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία (ΠΑ.Σ.ΠΑ.Μ.Α.)

  19.

  Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Ενημέρωσης & Βοήθειας Καρδιοπαθών Παιδιών «Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»

  20.

  Πανελλήνιος Σύνδεσμος Νεφροπαθών

  21.

  Σύλλογος «ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ – HELLENIC PULMONARY HYPERTENSION – H.P.H»

  22.

  Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»

  23.

  Σύλλογος Ατόμων Με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας

  24.

  Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία «ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ»

  25.

  Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Παιδιών με Νεοπλασματικές Παθήσεις «Η ΠΙΣΤΗ»

  26.

  Σύλλογος Γονιών Παιδιών Με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η ΦΛΟΓΑ»

  27.

  Σύλλογος Καρκινοπαθών - Εθελοντών - Φίλων - Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών

  28.

  Σύλλογος Καρκινοπαθών Μακεδονίας – Θράκης

  29.

  Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος «ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

  30.

  Σύλλογος Προστασίας Πασχόντων από Δρεπανοκυτταρική & Μικροδρεπανοκυτταρική Αναιμία (ΣΥΠΠΑΔΡΕΜΙΑ)

  31.

  Σύλλογος Σκελετικής Υγείας «ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ»

  32.

  Σωματείο Υποστήριξης Ψωριασικών Ασθενών «ΚΑΛΥΨΩ»

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

  ΜΕΣΟ

  ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛ

  EMAIL