ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τα φαρμακευτικά και βιοτεχνολογικά προϊόντα, που αξιολογούνται από τα βραβεία Prix Galien Greece, πρέπει να έχουν βασισθεί στη καινοτομία, αναπτυγμένα από χημικές, βιολογικές ή βιοτεχνολογικές μεθόδους, με λεπτομερείς και ακριβείς προδιαγραφές της παραγωγικής τους διαδικασίας και των αποτελεσμάτων των κλινικών τους δοκιμών. Τα υποψήφια προς βράβευση προϊόντα θα πρέπει να έχουν λάβει έγκριση κυκλοφορίας (ένδειξη, όχι απαραίτητα και τιμή), στην Ελλάδα (με κεντρική, εθνική διαδικασία ή αμοιβαία αναγνώριση) από την 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022.
Στα παραπάνω συμπεριλαμβάνονται και παλαιότερα σκευάσματα, τα οποία έχουν λάβει έγκριση για νέα, καινοτόμο ένδειξη ή νέο θεραπευτικό όφελος (NTE-New Therapeutic Entity) που θα πρέπει όμως να έχει ενταχθεί μέσα στα προηγούμενα τέσσερα (4) χρόνια.

Όσον αφορά στην κατηγορία των προϊόντων ιατρικής τεχνολογίας, τα υποψήφια προς βράβευση προϊόντα θα πρέπει να έχουν κυκλοφορήσει στην Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Ποιοτικά Κριτήρια

Τα υποψήφια σκευάσματα μπορούν να ανήκουν σε οποιαδήποτε θεραπευτική κατηγορία. Ωστόσο, τα βραβεία θα απονεμηθούν στα προϊόντα εκείνα που συμβάλλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής ή σώζουν ζωές, βασισμένα σε δυο κριτήρια:

1. Ποια ήταν η καινοτομία κατά την πορεία της επιστημονικής ανάπτυξης του προϊόντος, του τρόπου δράσης του και της κλινικής του χρησιμότητας;
2. Ποιο είναι το όφελος για το μέλλον της ιατρικής επιστήμης από την εισαγωγή του προϊόντος στην κλινική πράξη;

Στην κάθε κατηγορία βράβευσης ανακηρύσσεται μόνο ένας νικητής, ωστόσο, σε περίπτωση ισοψηφίας ενός ή περισσοτέρων υποψηφίων, η κριτική επιτροπή έχει το δικαίωμα να ανακηρύξει και δεύτερο νικητή Hors Prix.

 

ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ως ιατρική τεχνολογία θεωρείται οποιαδήποτε τεχνολογία χρησιμοποιείται για να βελτιώσει την ανθρώπινη ζωή, όπως οι ιατρικές συσκευές, τα προϊόντα εργαστηριακής διάγνωσης, ο εξοπλισμός ιατρικής απεικόνισης και οι λύσεις ηλεκτρονικής υγείας (e-health) που χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση προδιάθεσης ασθενών και τη θεραπεία των ανθρώπων. Σε όλα τα παραπάνω προστίθενται και οι βιοδείκτες. Προϊόντα που μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτή την κατηγορία είναι όσα έχουν λάβει πιστοποίηση από Ευρωπαϊκό κοινοποιημένο οργανισμό και κυκλοφορούν στην Ελλάδα.

Σύνοψη των προτάσεων (έως 1 σελίδα)
Θα αποτελεί μια σύντομη περίληψη όπου θα αναφέρονται οι βασικές ενδείξεις του προϊόντος καθώς και το βασικό περιεχόμενο της πρότασης υποψηφιότητάς του.

Η φιλοσοφία (έως 3 σελίδες)
Θα πρέπει να περιλαμβάνει :

  • Περιγραφή του πώς και γιατί σχεδιάστηκε αυτό το προϊόν
  • Σε ποια σημεία υπερτερεί από τα προηγούμενα της ίδια κατηγορίας ως προς τον τεχνολογικό του σχεδιασμό, την εφαρμογή του, τον τρόπο χρήσης του προϊόντος, την ευκολία χρήσης του, την αξιοπιστία, την ακρίβεια και την αποτελεσματικότητά του
  • Εάν χρησιμοποιήθηκαν καινοτόμες τεχνικές στο σχεδιασμό του προϊόντος

Συμπεράσματα (έως 1 σελίδα)
Αυτή η ενότητα δεν είναι υποχρεωτική αλλά οι αιτούντες μπορεί να επιθυμούν να συμπεριλάβουν συμπεράσματα σχετικά με τα πλεονεκτήματα του προϊόντος

Σύνοψη αίτησης συμμετοχής (έως 1 σελίδα)
Θα πρέπει
α) να προσανατολίζει τον αναγνώστη ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος που αφορούν στην ένδειξή του και την καινοτομία του.
β) να αναφέρονται στοιχειά της άδειας του προϊόντος, π.χ εάν είναι ετήσιας διάρκειας και υπό προϋποθέσεις.
γ) να δηλωθεί εάν το προϊόν βρίσκεται σε διαδικασία προσφυγής για θέματα ασφάλειας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό φαρμάκων (ΕΜΑ).

Μορφοποίηση σελίδας

Ο συνολικός αριθμός σελίδων για την αίτηση της εκάστοτε κατηγορίας βράβευσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 11 μεγέθους Α4, με 1 ½ κενό γραμμών, 12άρι μέγεθος γραμματοσειράς τύπου Αrial και περιθώριο πλευρών 2 εκ.

Όλα τα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά θα κατατεθούν ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση συμμετοχής.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής και τις αντίστοιχες παροχές της υποψηφιότητάς σας στο βραβείο «Καλύτερο Προϊόν Ιατρικής Τεχνολογίας» επικοινωνήστε μαζί μας στο info@jpcom.gr ή στα τηλέφωνα 210-8132828, 210-8132366.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι υποβολές των υποψηφιοτήτων θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσα από το site των Prix Galien Greece. Η ημερομηνία έναρξης είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2022 και λήξης υποβολής για τα Prix Galien Greece 2023 είναι η 10η Φεβρουαρίου 2023.