20α Prix Galien Καναδά

11η Νοεμβρίου 2014

Τα μέλη της καναδικής κριτικής επιτροπής απένειμαν τα εξής δύο βραβεία:

Καλύτερου ερευνητή / ερευνητικής ομάδας, στον Δρ. Brett FINLAY ως αναγνώριση της σημαντικής συνεισφοράς του στη μικροβιολογία, φαρμακολογία, την ανάπτυξη εμβολίων, των παθογένεια των ανθρώπινων και ζωικών νόσων, καθώς και για την καλύτερη κατανόησή μας για τη βακτηριακή αλληλεπίδραση με το κύτταρο ξενιστή.

Καλύτερου καινοτόμου προϊόντος στο pirferidone (Esbriet) της εταιρίας InterMune Canada (Roche)

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με: τον κ. Jacques LAFONTAINE,
info@prix-galien-canada.com, www. prix-galien-canada.com