12ο Διεθνές Βραβείο Prix Galien και 43ο Βραβείο Prix Galien Γαλλίας

4 Οκτωβρίου 2012

Η Λυόν έχει επιλεγεί να φιλοξενήσει τόσο το 12ο Διεθνές Βραβείο Prix Galien όσο και το  43ο Βραβείο Prix Galien Γαλλίας σε τελετή απονομής, στις 4 Οκτωβρίου 2012 (www.aderly.com – www.onlylyon.org).

Καταληκτική ημερομηνία για αιτήσεις συμμετοχής : 15 Mαίου 2012

Επικοινωνία για τις αιτήσεις συμμετοχής : Γενική γραμματέας κυρία Florence Mehl, secretarygeneral@prixgalien.com

Eπικοινωνία μέσω της ιστοσελίδας : Le Grand Lyon/ADERLY André LAMY, alamy1@reseauxetdiffusion.com