Νέες κατηγορίες βράβευσης στο Patient Initiative Award

Το βραβείο Συλλόγων Ασθενών “Patient Initiative Award” αρχής γενομένης των Prix Galien Greece 2019 διαφοροποιείται, προκειμένου να αναδείξουμε πιο στοχευμένα τις δράσεις των Συλλόγων Ασθενών, αλλά και να επιβραβεύσουμε την Εταιρική Υπευθυνότητα της φαρμακοβιομηχανίας απέναντι στους Συλλόγους Ασθενών.

Οι νέες κατηγορίες βράβευσης είναι οι εξής:

  • Καλύτερη Καμπάνια Επικοινωνίας & Ενημέρωσης Κοινού Συλλόγου Ασθενών
  • Καλύτερη Αποτελεσματική Διαπραγμάτευση Συλλόγου Ασθενών με τους Φορείς
  • Καλύτερη Δράση Εταιρικής Υπευθυνότητας Φαρμακευτικής Εταιρίας σε Σύλλογο Ασθενών

Η κατηγορία “Καλύτερη Δράση Εταιρικής Υπευθυνότητας Φαρμακευτικής Εταιρίας σε Σύλλογο Ασθενών” αφορά στην καλύτερη δράση ΕΚΕ ή Πρόγραμμα υποστήριξης ασθενών που πραγματοποιήθηκε από τις φαρμακευτικές εταιρίες ή/και σε συνεργασία με τον όποιο επιστημονικό φορέα, κατά τη διάρκεια των πέντε (5) τελευταίων ετών (2014-2018).