Ειδικά Κριτήρια

ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ

[toggles first=”first” title=”Καλύτερο (καινοτόμο) φαρμακευτικό προϊόν” type=”1″] Προϊόντα που μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτή την κατηγορία είναι όσα έχουν εγκριθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κυκλοφορούν στην Ελλάδα.
[nl] Σύνοψη των προτάσεων (1 σελίδα)
Θα αποτελεί μια σύντομη περίληψη όπου θα αναφέρονται οι βασικές ενδείξεις του προϊόντος καθώς και το βασικό περιεχόμενο της πρότασης υποψηφιότητάς του.
[nl] Η φιλοσοφία (3 σελίδες)
Θα πρέπει να περιλαμβάνει :
  • Περιγραφή του πώς και γιατί δημιουργήθηκε αυτό το προϊόν
  • Εάν το προϊόν έχει μοναδικό και συγκεκριμένο θεραπευτικό στόχο
  • Εάν χρησιμοποιήθηκαν καινοτόμες τεχνικές ανάπτυξη του προϊόντος
  • Η πρωτοτυπία της χημικής/βιοτεχνολογικής του ανάπτυξης
[nl] Κλινική Αξιολόγηση (5 σελίδες)
Θα πρέπει να περιγράφει:
  • Τις κλινικές δοκιμές των φάσεων 1, 2 και 3
  • Τη χρήση καινοτόμων προσεγγίσεων στο μηχανισμό δράσης, στο δοσολογικό σχήμα, το σχεδιασμό και την ανάλυση των κλινικών δοκιμών (π.χ. τεχνικές Bayesian)..
  • Αποτελέσματα των δοκιμών της φάσης 4 (όπου χρειάζεται)
[nl] Η αίτηση δεν θα μπορεί να παρέχει πληροφορίες για περισσότερες από 10 δημοσιεύσεις (peer-reviewed).
[nl]

Επίπτωση στην Υγεία του Πληθυσμού (5 σελίδες)

Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη :

  • Aναμενόμενο μέγεθος αγοράς και διεισδυτικότητα
  • Συγκρίσεις με βασικούς ανταγωνιστές
  • Αναμενόμενη επίπτωση στον ασθενή
  • Το εκτιμώμενο όφελος στη δημόσια υγεία
[nl] Συμπεράσματα (1 σελίδα)

Αυτή η ενότητα δεν είναι υποχρεωτική αλλά οι αιτούντες μπορεί να επιθυμούν να συμπεριλάβουν συμπεράσματα σχετικά με τα πλεονεκτήματα του προϊόντος

[nl]

Σύνοψη αίτησης συμμετοχής (1 σελίδα)

Θα πρέπει

α) να προσανατολίζει τον αναγνώστη ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος που αφορούν στην ένδειξή του και την καινοτομία του.

β) να αναφέρονται στοιχειά της άδειας του προϊόντος ,π.χ εάν είναι ετήσιας διάρκειας και υπό προϋποθέσεις.

γ) να δηλωθεί εάν το προϊόν βρίσκεται σε διαδικασία προσφυγής για θέματα ασφάλειας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό φαρμάκων (ΕΜΑ).

 

Μορφοποίηση σελίδας

Ο συνολικός αριθμός σελίδων για την αίτηση της εκάστοτε κατηγορίας βράβευσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 20 μεγέθους Α4, με 1 ½ κενό γραμμών, 12άρι μέγεθος γραμματοσειράς τύπου Αrial και περιθώριο πλευρών 2 εκ.

Όλα τα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά θα κατατεθούν ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση συμμετοχής.

 

[/toggles] [toggles title=”Καλύτερο (καινοτόμο) βιοτεχνολογικό προϊόν” type=”1″]

Προϊόντα που μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτή την κατηγορία είναι όσα έχουν εγκριθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κυκλοφορούν στην Ελλάδα.

 

Σύνοψη των προτάσεων (1 σελίδα)

Θα αποτελεί μια σύντομη περίληψη όπου θα αναφέρονται οι βασικές ενδείξεις του προϊόντος καθώς και το βασικό περιεχόμενο της πρότασης υποψηφιότητάς του.

 

Η φιλοσοφία (3 σελίδες)

Θα πρέπει να περιλαμβάνει :

  • Περιγραφή του πώς και γιατί δημιουργήθηκε αυτό το προϊόν
  • Εάν το προϊόν έχει μοναδικό και συγκεκριμένο θεραπευτικό στόχο
  • Εάν χρησιμοποιήθηκαν καινοτόμες τεχνικές ανάπτυξη του προϊόντος
  • Η πρωτοτυπία της χημικής/βιοτεχνολογικής του ανάπτυξης
[nl] Κλινική Αξιολόγηση (5 σελίδες)

Θα πρέπει να περιγράφει:

  • Τις κλινικές δοκιμές των φάσεων 1, 2 και 3
  • Τη χρήση καινοτόμων προσεγγίσεων στο μηχανισμό δράσης, στο δοσολογικό σχήμα, το σχεδιασμό και την ανάλυση των κλινικών δοκιμών (π.χ. τεχνικές Bayesian)..
  • Αποτελέσματα των δοκιμών της φάσης 4 (όπου χρειάζεται)
Η αίτηση δεν θα μπορεί να παρέχει πληροφορίες για περισσότερες από 10 δημοσιεύσεις (peer-reviewed).
[nl] Επίπτωση στην Υγεία του Πληθυσμού (5 σελίδες)

Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη :

  • Aναμενόμενο μέγεθος αγοράς και διεισδυτικότητα
  • Συγκρίσεις με βασικούς ανταγωνιστές
  • Αναμενόμενη επίπτωση στον ασθενή
  • Το εκτιμώμενο όφελος στη δημόσια υγεία
[nl] Συμπεράσματα (1 σελίδα)

Αυτή η ενότητα δεν είναι υποχρεωτική αλλά οι αιτούντες μπορεί να επιθυμούν να συμπεριλάβουν συμπεράσματα σχετικά με τα πλεονεκτήματα του προϊόντος

 

Σύνοψη αίτησης συμμετοχής (1 σελίδα)

Θα πρέπει

α) να προσανατολίζει τον αναγνώστη ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος που αφορούν στην ένδειξή του και την καινοτομία του.

β) να αναφέρονται στοιχειά της άδειας του προϊόντος ,π.χ εάν είναι ετήσιας διάρκειας και υπό προϋποθέσεις.

γ) να δηλωθεί εάν το προϊόν βρίσκεται σε διαδικασία προσφυγής για θέματα ασφάλειας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό φαρμάκων (ΕΜΑ).

 

Μορφοποίηση σελίδας

Ο συνολικός αριθμός σελίδων για την αίτηση της εκάστοτε κατηγορίας βράβευσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 20 μεγέθους Α4, με 1 ½ κενό γραμμών, 12άρι μέγεθος γραμματοσειράς τύπου Αrial και περιθώριο πλευρών 2 εκ.

Όλα τα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά θα κατατεθούν ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση συμμετοχής.
[/toggles] [toggles title=”Καλύτερο (καινοτόμο) ορφανό φάρμακο (σπάνια πάθηση)” type=”1″]

Προϊόντα που μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτή την κατηγορία είναι όσα έχουν εγκριθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν χαρακτηριστεί ορφανά από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (orphan status), έχουν ένδειξη μόνο για σπάνια πάθηση και κυκλοφορούν στην Ελλάδα.

 

Σύνοψη των προτάσεων (1 σελίδα)

Θα αποτελεί μια σύντομη περίληψη όπου θα αναφέρονται οι βασικές ενδείξεις του προϊόντος καθώς και το βασικό περιεχόμενο της πρότασης υποψηφιότητάς του.

[nl]

Η φιλοσοφία (3 σελίδες)

Θα πρέπει να περιλαμβάνει :

  • Περιγραφή του πώς και γιατί δημιουργήθηκε αυτό το προϊόν
  • Εάν το προϊόν έχει μοναδικό και συγκεκριμένο θεραπευτικό στόχο
  • Εάν χρησιμοποιήθηκαν καινοτόμες τεχνικές ανάπτυξη του προϊόντος
  • Η πρωτοτυπία της χημικής/βιοτεχνολογικής του ανάπτυξης
[nl] Κλινική Αξιολόγηση (5 σελίδες)

Θα πρέπει να περιγράφει:

  • Τις κλινικές δοκιμές των φάσεων 1, 2 και 3
  • Τη χρήση καινοτόμων προσεγγίσεων στο μηχανισμό δράσης, στο δοσολογικό σχήμα, το σχεδιασμό και την ανάλυση των κλινικών δοκιμών (π.χ. τεχνικές Bayesian)..
  • Αποτελέσματα των δοκιμών της φάσης 4 (όπου χρειάζεται)
Η αίτηση δεν θα μπορεί να παρέχει πληροφορίες για περισσότερες από 10 δημοσιεύσεις (peer-reviewed).

[nl] Επίπτωση στην Υγεία του Πληθυσμού (5 σελίδες)

Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη :

  • Aναμενόμενο μέγεθος αγοράς και διεισδυτικότητα
  • Συγκρίσεις με βασικούς ανταγωνιστές
  • Αναμενόμενη επίπτωση στον ασθενή
  • Το εκτιμώμενο όφελος στη δημόσια υγεία
[nl] Συμπεράσματα (1 σελίδα)

Αυτή η ενότητα δεν είναι υποχρεωτική αλλά οι αιτούντες μπορεί να επιθυμούν να συμπεριλάβουν συμπεράσματα σχετικά με τα πλεονεκτήματα του προϊόντος

[nl]

Σύνοψη αίτησης συμμετοχής (1 σελίδα)

Θα πρέπει

α) να προσανατολίζει τον αναγνώστη ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος που αφορούν στην ένδειξή του και την καινοτομία του.

β) να αναφέρονται στοιχειά της άδειας του προϊόντος ,π.χ εάν είναι ετήσιας διάρκειας και υπό προϋποθέσεις.

γ) να δηλωθεί εάν το προϊόν βρίσκεται σε διαδικασία προσφυγής για θέματα ασφάλειας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό φαρμάκων (ΕΜΑ).

[nl]

Μορφοποίηση σελίδας

Ο συνολικός αριθμός σελίδων για την αίτηση της εκάστοτε κατηγορίας βράβευσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 20 μεγέθους Α4, με 1 ½ κενό γραμμών, 12άρι μέγεθος γραμματοσειράς τύπου Αrial και περιθώριο πλευρών 2 εκ.

Όλα τα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά θα κατατεθούν ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση συμμετοχής.
[/toggles] [toggles last=”last” title=”Καλύτερο (καινοτόμο) διαγνωστικό εργαλείο ή μηχάνημα” type=”1″]

Προϊόντα που μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτή την κατηγορία είναι όσα έχουν λάβει πιστοποίηση από Ευρωπαϊκό κοινοποιημένο οργανισμό και κυκλοφορούν στην Ελλάδα.

 

Σύνοψη των προτάσεων (1 σελίδα)

Θα αποτελεί μια σύντομη περίληψη όπου θα αναφέρονται οι βασικές ενδείξεις του προϊόντος καθώς και το βασικό περιεχόμενο της πρότασης υποψηφιότητάς του.

[nl]

Η φιλοσοφία (3 σελίδες)

Θα πρέπει να περιλαμβάνει :

  • Περιγραφή του πώς και γιατί σχεδιάστηκε αυτό το προϊόν
  • Σε ποια σημεία υπερτερεί από τα προηγούμενα της ίδια κατηγορίας ως προς τον τεχνολογικό του σχεδιασμό, την εφαρμογή του, τον τρόπο χρήσης του προϊόντος, την ευκολία χρήσης του, την αξιοπιστία, την ακρίβεια και την αποτελεσματικότητά του
  • Εάν χρησιμοποιήθηκαν καινοτόμες τεχνικές στο σχεδιασμό του προϊόντος
[nl] Επίπτωση στην Υγεία του Πληθυσμού (5 σελίδες)

Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη :

  • Aναμενόμενο μέγεθος αγοράς και διεισδυτικότητα
  • Συγκρίσεις με βασικούς ανταγωνιστές
  • Αναμενόμενη επίπτωση στον ασθενή
  • Το εκτιμώμενο όφελος στη δημόσια υγεία
Συμπεράσματα (1 σελίδα)

Αυτή η ενότητα δεν είναι υποχρεωτική αλλά οι αιτούντες μπορεί να επιθυμούν να συμπεριλάβουν συμπεράσματα σχετικά με τα πλεονεκτήματα του προϊόντος

[nl]

Σύνοψη αίτησης συμμετοχής (1 σελίδα)

Θα πρέπει

α) να προσανατολίζει τον αναγνώστη ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος που αφορούν στην ένδειξή του και την καινοτομία του.

β) να αναφέρονται στοιχειά της άδειας του προϊόντος, π.χ εάν είναι ετήσιας διάρκειας και υπό προϋποθέσεις.

γ) να δηλωθεί εάν το προϊόν βρίσκεται σε διαδικασία προσφυγής για θέματα ασφάλειας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό φαρμάκων (ΕΜΑ).

[nl]

Μορφοποίηση σελίδας

Ο συνολικός αριθμός σελίδων για την αίτηση της εκάστοτε κατηγορίας βράβευσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 20 μεγέθους Α4, με 1 ½ κενό γραμμών, 12άρι μέγεθος γραμματοσειράς τύπου Αrial και περιθώριο πλευρών 2 εκ.

Όλα τα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά θα κατατεθούν ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση συμμετοχής.
[/toggles]

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

Το κόστος συμμετοχής για την κάθε μία υποψηφιότητα ανέρχεται στα 10.000 €*.
[nl] Στο κόστος αυτό συμπεριλαμβάνονται:
[nl]

  • Δύο (2) προσκλήσεις για την τελετή απονομής
  • Μια ολοσέλιδη παρουσίαση του υποψήφιου προϊόντος συνοδευμένο από μια ολοσέλιδη τετράχρωμη εσωτερική καταχώρηση (εταιρική ή προϊοντική) στο Golden Book των Prix Galien Greece
  • Προβολή εταιρικής ή προϊοντικής παρουσίασης (video clip ή ψηφιακή παρουσίαση, διάρκεια 30’’ maximum) των υποψηφίων προς βράβευση στην κεντρική οθόνη της αίθουσας Banquet κατά τη διάρκεια παρουσίασης των υποψηφιοτήτων
  • Παρουσίαση των υποψηφίων προς βράβευση στο site των Prix Galien Greece πριν την τελετή απονομής
  • Προβολή των εταιρικών video clip ή της ψηφιακής παρουσίασης των νικητών στο site των Prix Galien Greece

  *Σε περίπτωση συμμετοχής με περισσότερες από μια υποψηφιότητες ανά εταιρία, το κόστος συμμετοχής θα διαμορφώνεται κατόπιν συμφωνίας.

[nl] [infobox type=”information” boxtitle=”ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
” text=”Οι υποβολές των υποψηφιοτήτων θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσα από το site των Prix Galien Greece, αρχής γενομένης την 30η Ιουνίου 2014 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 19η Δεκεμβρίου 2014.”]