Ελλάδα

ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τα βραβεία Prix Galien επιβραβεύουν την καινοτομία προσδίδοντας επιπλέον κύρος σε αυτούς που υπόσχονται πολλά στον τομέα των καινοτόμων θεραπειών και που έχουν υπηρετήσει την ανθρωπότητα, σε μεγάλο βαθμό. Τα φαρμακευτικά και βιοτεχνολογικά προϊόντα, που αξιολογούνται από τα βραβεία Prix Galien Greece, πρέπει να έχουν βασισθεί στη καινοτομία, αναπτυγμένα από χημικές, βιολογικές ή βιοτεχνολογικές μεθόδους, με λεπτομερείς και ακριβείς προδιαγραφές της παραγωγικής τους διαδικασίας και των αποτελεσμάτων των κλινικών τους δοκιμών. Τα υποψήφια προς βράβευση προϊόντα θα πρέπει να έχουν κυκλοφορήσει στην Ελλάδα μέχρι τις 31 Ιουλίου 2012 και όχι περισσότερο από τέσσερα (4) χρόνια πριν, την 31η Ιουλίου, αυτού του έτους (31/07/2008). Στα παραπάνω συμπεριλαμβάνονται και παλαιότερα σκευάσματα, τα οποία έχουν λάβει έγκριση για νέα, καινοτόμο ένδειξη ή νέο θεραπευτικό όφελος (NTE-New Therapeutic Entity) που θα πρέπει όμως να έχει ενταχθεί μέσα στα προηγούμενα τέσσερα (4) χρόνια.
[nl] Όσον αφορά στην κατηγορία των διαγνωστικών προϊόντων και των ιατρικών συσκευών, τα υποψήφια προς βράβευση θα πρέπει να έχουν κυκλοφορήσει στην Ελλάδα έως τις 30 Οκτωβρίου 2012 και όχι περισσότερο από δύο (2) χρόνια πριν, την 30η Οκτωβρίου, αυτού του έτους (30/10/2010).

[nl]

Τα υποψήφια σκευάσματα μπορούν να ανήκουν σε οποιαδήποτε θεραπευτική κατηγορία. Ωστόσο, τα βραβεία θα απονεμηθούν στα προϊόντα εκείνα που συμβάλλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής ή σώζουν ζωές, βασισμένα σε δυο κριτήρια:

[nl]

1. Ποια ήταν η καινοτομία κατά την πορεία της επιστημονικής ανάπτυξης του προϊόντος, του τρόπου δράσης του και της κλινικής του χρήσιμοτητας;

2. Ποιο είναι το όφελος για το μέλλον της ιατρικής επιστήμης από την εισαγωγή του προϊόντος στην κλινική πράξη ;
[nl] Κριτήρια που δεν θα ληφθούν υπόψη είναι το μέγεθος της αγοράς (αριθμός περιστατικών, πωλήσεις προϊόντος), το μέγεθος της εταιρείας, το κόστος ανάπτυξης του ή οι όποιοι αστάθμητοι παράγοντες της διανομής του.

[nl]

Επιπρόσθετα, η κριτική επιτροπή έχει στη διακριτική της ευχέρεια το δικαίωμα να απονείμει ένα μόνο βραβείο, το Pro Bono Humanum, έχει θεσπιστεί με στόχο να επιβραβεύσει μια σημαντική προσωπικότητα, μια επιστημονική εταιρεία, ένα ακαδημαϊκό ινστιτούτο, ή μια μη κυβερνητική οργάνωση για τη σπουδαία επιστημονική και κοινωνική συνεισφορά της στο χώρο της υγείας.
[nl] Η κάθε εταιρεία έχει δικαίωμα συμμετοχής με μία μόνο υποψηφιότητα ανά κατηγορία βράβευσης. Στην κάθε κατηγορία βράβευσης ανακηρύσσεται μόνο ένας νικητής, ωστόσο, σε περίπτωση ισοψηφίας ενός ή περισσοτέρων υποψηφίων, η κριτική επιτροπή έχει το δικαίωμα να ανακηρύξει και δεύτερο νικητή Hors Prix.

[nl]

Η κριτική επιτροπή θα απαρτίζεται το ανώτερο από δέκα μέλη, τα οποία θα υπηρετούν το θεσμό για ένα χρόνο ή το ανώτερο τρία χρόνια. Τα μέλη θα είναι ιδιαίτερα διακεκριμένοι Έλληνες επιστήμονες από την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Επιπλέον των εξαιρετικών ακαδημαϊκών διαπιστευτηρίων, τα μέλη της επιτροπής θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία και κατανόηση των θεραπειών και να είναι γνώστες των θεμάτων υγείας. Oι αποφάσεις της επιτροπής σχετικά με την επιλογή των νικητών για τα βραβεία θα είναι τελεσίδικες. Οι διαβουλεύσεις θα γίνουν αποκλειστικά και μόνο από την επιτροπή και χωρίς καμία επιρροή από οποιονδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό στο χώρο της υγείας ή της φαρμακευτικής βιομηχανίας ή άλλους χορηγούς.