ΚΡΑΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

  Η συμπλήρωση των πεδίων με αστερίσκο είναι υποχρεωτική

  Όνομα *

  Επώνυμο *

  Εταιρεία *

  Τίτλος *

  Τηλέφωνο *

  Email *

  Αριθμός ατόμων

  Προσκλήσεις για Τελετή Απονομής *

  1 άτομο για είσοδο (με brunch) στην τελετή απονομής των Prix Galien Greece 2015: € 200 (πλέον ΦΠΑ 23%) / άτομο5 άτομα για είσοδο (με brunch) στην τελετή απονομής των Prix Galien Greece 2015: € 900 (πλέον ΦΠΑ 23%)10 άτομα για είσοδο (με brunch) στην τελετή απονομής των Prix Galien Greece 2015: € 1.800 (πλέον ΦΠΑ 23%)