Τα Prix Galien, όντας ένας θεσμός με κύρος και ταυτόχρονα έντονο επιστημονικό, ανθρωπιστικό, αλλά και κοινωνικό χαρακτήρα, αποφάσισε να εγκαινιάσει ήδη από τα Prix Galien Greece 2015, ένα νέο βραβείο που αφορά στους Συλλόγους Ασθενών, το Patient Initiative Award.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει ως στόχο να ενδυναμώσει την αναγνωρισιμότητα των Συλλόγων Ασθενών, αλλά και να τους παρακινήσει ώστε να αυξήσουν τις δραστηριότητες τους, εξασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή πρόσβαση των ασθενών τόσο στην ενημέρωση όσο και στις παροχές υγείας.

Το βραβείο του νικητή & η Ακαδημία Συλλόγων Ασθενών*

*Η έναρξη λειτουργίας της Ακαδημίας Συλλόγων Ασθενών μεταφέρεται λόγω εξελίξεων στο χώρο της υγείας, στα τέλη του 2016. Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν και οι υποψήφιοι και νικητές των Prix Galien Greece 2015

Ο νικητής πέρα από το μετάλλιο των Prix Galien θα κερδίζει και ένα χρηματικό ποσό της τάξης των 10.000 €, ενώ τόσο ο νικητής όσο και οι υπόλοιποι Σύλλογοι Ασθενών, θα έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στην επιπλέον επιμόρφωση που θα τους παρέχουν τα Prix Galien μέσα από τη σύσταση της Ακαδημίας Συλλόγων Ασθενών.

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση που θα λειτουργήσει κάτω από την ομπρέλα των Prix Galien Greece θα προσφέρει στους εκπροσώπους των Συλλόγων ασθενών, σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες, σεμινάρια συγκεκριμένης θεματολογίας, τα οποία θα αφορούν σε θέματα επικοινωνίαςδιεκδίκησης παροχών υγείας από την Πολιτεία, δικαιωμάτων ασθενών, συμμόρφωσης ασθενών, οικονομικών της υγείας, κλινικών μελετών κλπ. βάσει των αναγκών των Συλλόγων Ασθενών θα έχουν ως βασικό στόχο:

 • να ενδυναμώσουν το διεκδικητικό και επικοινωνιακό προφίλ των Συλλόγων Ασθενών
 • να τους βοηθήσουν να εντάξουν νέα μέλη στους συλλόγους τους και
 • να αποκτήσουν τα κατάλληλα «εργαλεία» ώστε να καταννοήσουν και να ανταποκριθούν με επιτυχία στον ρόλο τους κάτω από τις σημερινές συνθήκες στον χώρο της υγείας, εξασφαλίζοντας ακόμη περισσότερες παροχές από την Πολιτεία.

ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Με σύνθημα «Past to Future» το βραβείο αυτό θα απονέμεται στον σύλλογο ασθενών που κατά τη διετία 2014-2016 πραγματοποίησε κάποια καινοτόμο προσέγγιση/ενέργεια σε τουλάχιστον δύο από τις ακόλουθες θεματικές:

 • disease awareness campaign ή
 • καμπάνια επικοινωνίας ή
 • πρόγραμμα ενδυνάμωσης & εκπαίδευσης ασθενών ή
 • μέθοδο προσέγγισης νέων μελών (ασθενών & εθελοντών) και διατήρηση / αξιοποίηση ήδη εγγεγραμμένων μελών ή
 • μέθοδο προσέγγισης και συνεργασίας με stakeholders (Υπ. Υγείας, ΕΟΠΥΥ, Δημοσιογράφοι υγείας, επιστημονικές εταιρείες)
Τα γενικά κριτήρια συμμετοχής των υποψηφιοτήτων έχουν ως εξής:

 • Η πλειοψηφία (51%) των μελών του Δ.Σ. του συλλόγου ασθενών πρέπει να αποτελείται από ασθενείς ή σε περίπτωση που οι ίδιοι οι ασθενείς δεν μπορούν να εκπροσωπήσουν τον εαυτό τους (ανήλικα, ψυχικά νοσήματα, νόσος Αλτσχάιμερ κλπ), από τους επίσημους εκπροσώπους τους.  Θα πρέπει να επισυναφθεί το καταστατικό του συλλόγου οπού να φαίνεται ξεκάθαρα η σύσταση του συλλόγου. 
 • Οι σύλλογοι ασθενών θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι από το Υπουργείο Υγείας ή να βρίσκονται σε διαδικασία πιστοποίησης, εγγεγραμμένοι όμως στο Εθνικό Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων. Θα πρέπει να επισυναφθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά (είτε σκαναρισμένα είτε σε μορφή pdf).
 • Οι σύλλογοι ασθενών θα πρέπει να αποδεικνύουν τις δράσεις τους με δελτία τύπου ή άλλες δημοσιεύσεις στον έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο, στις ιστοσελίδες τους ή σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, Instagram κ.α). Θα πρέπει να επισυναφτούν ενδεικτικά τουλάχιστον 2 δελτία τύπου.
 • Οι σύλλογοι ασθενών να πρέπει να έχουν συμμετοχή σε συνέδρια ή συναντήσεις εκπροσώπων οργανώσεων ασθενών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με μια τουλάχιστον παρουσίαση το χρόνο. θα πρέπει να επισυναφτεί βεβαίωση συμμετοχής σε τουλάχιστον ένα συνέδριο ή μία συνάντηση.
 • Οι τελικές υποψηφιότητες των συλλόγων ασθενών θα πρέπει να κατατεθούν ηλεκτρονικά στο site των Prix Galien Greece έως τις 20/01/17, σε αρχείο word. Συμπληρωματικό υλικό με δράσεις/καμπάνιες επικοινωνίας ή disease awareness, μπορεί να επισυναφθεί και με τη μορφή παρουσίασης powerpoint (σε αρχείο pdf), ή video (σε αρχείο avi ή mpeg).

ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα ειδικά κριτήρια συμμετοχής θα βασίζονται στους εξής άξονες:

 • Ενημέρωση και επικοινωνία των δράσεων του τόσο στο ευρύ κοινό όσο και μεταξύ των μελών του (ιστοσελίδα, newsletters, εφημερίδα, δελτία τύπου, δημοσιεύσεις κ.α)
 • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού και της πολιτείας για τις επιπτώσεις των νοσημάτων(disease awareness), τη σημασία της έγκαιρης ασφαλούς διάγνωσης (early accurate diagnosis), τις νέες θεραπείες κ.α.
 • Στήριξη και συνηγορία υπέρ των ασθενών (advocacy) σε θέματα σχετικά με:
 • α. πρόσβαση σε όλες τις σύγχρονες θεραπείες, σε υψηλού επιπέδου υγειονομική περίθαλψη β. μειωμένη συμμετοχή σε παροχές υγείας (φάρμακα, παρακλινικές εξετάσεις κλπ) γ. διεκδίκηση συμμετοχής σε χάραξη πολιτικών υγείας και στη λήψη αποφάσεων για δ. θέματα ενδιαφέροντος τους

 • Ενδυνάμωση και εκπαίδευση των μελών τους
Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων για το βραβείο Συλλόγων Ασθενών «Patient Initiative Award» θα πραγματοποιηθεί κατά 70% από τα μέλη της κριτικής επιτροπής και κατά 30% από τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους υγείας.